Vara andmed


Enne kinnisvaraga tehingu tegemist (ostmine, hüpoteegi seadmine vms) on tehinguosalisel võimalik vara kohta andmeid uurida mitmest riiklikust registrist:

  
* Kinnistusraamatust (https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/avaleht.aspx)  - saab kontrollida, kes on omanik, millega on kinnisasi koormatud (nt hüpoteegid, kasutusõigused), mis on kinnisasja pindala, maa sihtotstarve.
 
* Kinnistusraamatu päringu kaudu või eraldi on võimalik kontrollida maakatastri andmeid ning katastritunnuse alusel maa-ameti kodulehelt kasutamise suhtes kehtivaid kitsendusi (elektriliinide kaitsevööndid jms) (https://geoportaal.maaamet.ee/est/).
 
* Ehitisregistrist (https://www.ehr.ee/app/esileht?0) saab vaadata, millised ehitised asuvad sellel aadressil, kui suur on ehitisealune pind, elamispind, milliseid ehituslubasid ja kasutuslubasid on välja antud, mis materjalidest on maja ehitatud, mis tehnosüsteemid on olemas (elekter, küte, vesi jne), kontrollida energiamärgise olemasolu.
 
* Kultuurimälestiste riiklikust registrist (http://register.muinas.ee/?menuID=monument) leiate informatsiooni Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.