+372 53 033 722 info@notarlaidvee.ee

Pärimine

Pärand ja võlad

Pärandi vastu võtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna (ettevõtte juhatuse liikme positsioon, õigus teose autorsusele jms). Pärijal ei ole võimalik pärimiseks valida vaid teatud konkreetseid esemeid pärandvara hulgast. Pärija on kohustatud täitma kõik pärandaja kohustused.

Kui pärandvarast ei piisa kõigi pärandaja kohustuste täitmiseks, peab pärija pärandaja kohustused täitma oma vara arvel, välja arvatud juhul, kui pärija on pärimismenetluse käigus nõudnud pärandvara inventuuri läbiviimist (varade nimekirja koostamine kohtutäituri poolt) ning pärast inventuuri tegemist on täitnud kohustused seaduses sätestatud korras, välja on kuulutatud pärandvara pankrot või kui pankrotimenetlus on lõppenud pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

 Kui võlad on ilmselged, ei pruugi pärija pärandit vastu võtta, vaid võib pärandist loobuda. Pärandist loobumine on võimalik 3 kuu jooksul arvates päevast, kui pärija sai teada pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest. Pärandist loobumise avaldus vormistatakse notari juures. Loobumisel peab arvestama, et pärimisõigus läheb üle loobuja lastele ja laste loobumisel lapselastele.  

Kontakt

Kirjutage meile

Kui teil on küsimusi, kirjutage meile. Vastatame esimesel võimalusel.

Tallinna Notar

Kirsty Laidvee

 

Notar Kirsty Laidvee alustas tegutsemist notarina 2004. a. Tollane ühine büroo koos notarite Alla Ševtšuki ja Reeli Eelmetsaga asus aadressil Liivalaia 14 Tallinn.

Hiljem kolis büroo aadressile Tornimäe 5, Tallinn. Alates detsembrist 2011. a peab Kirsty Laidvee bürood üksi.

Veebileht

Navigeerimine

Kontakt

Saame aidata

Parda tn 4,
10151 Tallinn (II korrus)
endine Narva mnt 11d

Vaata kaardil