Ühisvara

Ühisvara tekib, kui abikaasade varalistele suhetele kohaldub varaühisuse varasuhe.

Ühisvaraks on varaühisuse varasuhte kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused.

 

Ühisvara hulka ei kuulu kummagi abikaasa lahusvara.
Lahusvaraks on:
1) abikaasa isiklikud tarbeesemed;
2) esemed, mis olid abikaasa omandis enne abiellumist või mille abikaasa omandas abielu kestel tasuta käsutuse, sealhulgas kinke alusel või pärimise teel;
3) esemed, mille abikaasa omandab oma lahusvarasse kuuluva õiguse alusel või hüvitisena lahusvarasse kuuluva eseme hävimise, kahjustamise või äravõtmise eest või lahusvaraga tehtud tehingu alusel.

 

Abielus olevad isikud ei saa enam abielu kestel, muutmata varasuhte liiki, ühisvara jagada. Ühisvara jagamise asemel saab sõlmida abieluvaralepingu ning tunnistada lahusvaraks üksikuid esemeid (näiteks tunnistada ühise korteriomandi ühe abikaasa lahusvaraks). Ühisvara saab jagada varaühisuse lõppedes, näiteks abielu lahutamisel või abieluvaralepingu sõlmimisel, millega kehtestatakse muu seaduses ettenähtud varasuhe.