Muud toimingud

Ühinemine

Äriühing (ühendatav ühing) võib ühineda teise äriühinguga (ühendav ühing). Ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Äriühingud võivad ühineda ka selliselt, et asutavad uue äriühingu. Ühinevad ühingud loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemisel läheb ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule.
Notari tasu sõltub ühendava (või asutatava) äriühingu kapitali nimiväärtusest.
Kui ühendava äriühingu kapitali nimiväärtus on 2500 eurot, notari tasu on ca. 53 eurot.

 

Jagunemine
Jagunemine toimub jaotumise (antakse üle kogu äriühingu vara) või eraldumise teel (antakse üle osa varast).
Notari tasu sõltub omandava(te) äriühingu(te) kapitali(de) nimiväärtusest.
Kui omandava äriühingu kapitali nimiväärtus on 2500 eurot, notari tasu on ca. 53 eurot.

 

Ümberkujundamine
Äriühingu võib ümber kujundada teist liiki äriühinguks. Nt OÜ-AS, AS-OÜ.
Ümberkujundamisotsus ei pea olema notariaalne. Registrile tuleb esitada notariaalselt kinnitatud avaldus.
Äriühingu osaühinguks või aktsiaseltsiks ümberkujundamise äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 127,82 eurot.