Tehing alaealisega

Lapsele saab kuuluda vara, kuid alaealine ei saa iseseisvalt oma vara käsutada. Lapse nimel teevad tehinguid lapse vanemad.

 

Vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus, st seda, et lepingu sõlmimisel peavad sellele alla kirjutama nii ema kui ka isa.

 

Kui vanemad ei jõua ühist hooldusõigust teostades lapsele olulises asjas kokkuleppele, võib KOHUS vanema taotlusel anda selles asjas otsustusõiguse ühele vanemale. Vanem esindab last üksinda ka juhul kui tal on lapse suhtes ainuhooldusõigus, näiteks kui lapse sünni hetkel omavahel abielus mitteolnud vanemad on väljendanud soovi jätta vanema hooldusõigus vaid ühele neist.

 

Teatud juhtudel on lisaks ühisele esindamisele vaja ka kohtu nõusolekut!
Kohtu eelneva nõusolekuta ei või näiteks:
• müüa või kinkida või koormata hüpoteegiga/kasutusõigusega lapse kinnistut
• osta lapsele kinnistut
• üürida lapse korterit
• võtta laenu

 

Seadus näeb ette ka toimingud, mida vanemad ei saa lapse nimel teha.
Neil juhtudel määratakse kohtu poolt erieestkostja vanemate asemel lapse esindajaks või tehakse lapse tahteavaldus kohtulahendiga. Vanemad ei saa teha tehingut näiteks siis, kui tehingu üks pool on laps ja teine pool on vanem ise või vanema abikaasa, vanema teine laps, õde või vend.

 

Kinkekeelu tõttu ei või vanemad lapse esindajana reeglina kinkida lapse vara.