Õiguslikud tagajärjed

Lepitusmenetluse tulemusel võidakse sõlmida kokkulepe, millele pooled võivad soovida anda täitejõu. Täitedokument tähendab seda, et selles konkreetses asjas on vaidlus lõplikult otsustatud ja samas asjas enam kohtusse minna ei saa. Lepitusmenetluse tulemuseks ei pea siiski alati olema täitedokument. Mõnikord pooled lihtsalt „lepivad ära“ ning tulemuseks ei ole isegi lepingut, vaid emotsionaalne rahulolu. Kui lasta lepitamise tulemusel saavutatud kokkulepe notariaalselt tõestada, saab see olla kannete tegemise aluseks riiklikesse registritesse, näiteks juurdepääsu servituudi või ühisvara jagamisel ainuomaniku kinnistusraamatusse kandmise aluseks.

 

Notarist lepitaja vahendusel sõlmitud kokkuleppeid on võimalik täidetavaks tunnistada:

·         Notari juures

·         Kohtus

Kohus ei kinnita ning notar ei tunnista täidetavaks kokkulepet, mille esemeks on eluruumi üürilepingu kehtivuse ja ülesütlemise ning eluruumi vabastamise vaidlus. Mittevaralise nõude osas sõlmitud kokkuleppeid saab täidetavaks tunnistada üksnes juhul, kui vaidluse eseme suhtes on võimalik sõlmida kompromiss.

Sama, mis käib notarist lepitaja vahendusel sõlmitud kokkulepete täidetavaks tunnistamise kohta, kehtib ka advokaadist lepitaja vahendusel sõlmitud kokkulepete kohta.

 

Lepitusmenetluse ajaks nõude aegumine peatub.