Notari deposiit

Raha hoiustamist notarikontol (notari deposiiti), saab kasutada tehingu täitmise tagamise vahendina. Näiteks kinnisvara müügilepingu puhul on müüjale ohtlik müügilepingut sõlmida ja loovutada omand müüdud esemele enne ostuhinna täielikku tasumist, kuna ostuhinna mittetasumise korral on omand ikkagi üle läinud ostjale ja müüjal on nõuded ostja vastu tulenevalt lepingu rikkumisest, mille täitmiseks võib osutuda vajalikuks pöörduda kohtusse. Samas on ostjale ohtlik tasuda ostuhind müüjale enne kui müügileping on sõlmitud ja omand ostjale üle läinud, kuna müüja ei pruugi lepingut ostjaga vormistadagi või takistab omaniku vahetumist müüja vara suhtes pankroti- või täitemenetluse käigus kohaldatud käsutuskeeld. Selleks, et vältida eelnimetatud riske, on võimalik kasutada notari deposiiti.

Notari deposiidi kasutamisel kannab ostja ostuhinna enne tehingu vormistamist notarikontole, notar kontrollib ja kinnitab müüjale raha laekumist (siis saab müüja olla kindel, et ostjal on raha olemas) ning raha makstakse välja pärast kande tegemist kinnistusraamatusse (või muude kandeavalduste puudumise kontrollimist) (siis saab ostja olla kindel, et müüja saab raha, kui omand on ostjale üle läinud või uue omaniku kande tegemisel puuduvad takistused).
 
Deposiidi kasutamise eest makstav notari tasu sõltub tehinguväärtusest. Näiteks, kui hoiustatud rahasumma on 10 000 eurot, siis notari tasu hoiustamise eest on 8,31 eurot koos käibemaksuga, kui hoiustatakse 30 000 eurot, siis notari tasu hoiustamise eest on 15,9 eurot koos käibemaksuga.
 
Tallinna notar Kirsty Laidvee deposiidikontode numbrid on järgmised:
 
1) Swedbank (EUR)
Konto nr 221025742300 Saaja KIRSTY LAIDVEE NOTAR (IBAN: EE702200221025742300;  SWIFT/BIC: HABAEE2X)
 
 2) Swedbank (kõik valuutad)
Konto nr 221028065877 Saaja KIRSTY LAIDVEE NOTAR (IBAN: EE842200221028065877; SWIFT/BIC: HABAEE2X)
 

 3) SEB Pank (EUR)
Konto nr 10010398461014 Saaja LAIDVEE KIRSTY (IBAN: EE291010010398461014; SWIFT/BIC: EEUHEE2X)

 

Raha notarikontole kandnud isik peab tagatava tehingu kohta koostatava notariaalakti tõestamises osalema või esitama notarile notariaalselt kinnitatud hoiustamisavalduse!

 
Maksekorralduse selgitusse palun märkige ostetava eseme andmed!


Hoiustamist taotleval isikul on õigus hoiustamiseks määrata ka muu krediidiasutus ja kontotüüp.