Lepitustasud

Lepitusmenetluse läbiviimise ja sellega seotud kulude eest maksavad lepitusosalised lepitajale kokkulepitud tasu. Lepitaja võib nõuda pooltelt lepitustasu ettemaksu.

 

Lepitusosalised vastutavad kokkulepitud tasu maksmise eest lepitaja ees solidaarselt. Lepitusosalised teineteise kulusid ei hüvita, välja arvatud kui nad lepivad kokku teisiti.

 

Kui lepitusmenetlus viiakse läbi kohtumenetluse raames, reguleerivad hilisemat kulude jaotumist poolte vahel tsiviilkohtumenetluse seadustiku normid.

 

Lepitusmenetluse tulemusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistamise tõestamisel on notari tasu 51,13 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.