Deposiit

Deposiit

Kirsty Laidvee notarikontod rahasummade hoiustamiseks:

 

1) Swedbank (EUR)

Konto nr EE702200221025742300 Saaja KIRSTY LAIDVEE NOTAR (SWIFT/BIC: HABAEE2X)

 

2) SEB Pank (EUR)

Konto nr EE291010010398461014 Saaja LAIDVEE KIRSTY (SWIFT/BIC: EEUHEE2X)

 

Hoiustamist taotleval isikul on õigus hoiustamiseks määrata ka muu krediidiasutus ja kontotüüp.
Raha notarikontole kandnud isik peab tagatava tehingu kohta koostatava notariaalakti tõestamises osalema või esitama notarile notariaalselt kinnitatud hoiustamisavalduse!

 

Maksekorralduse selgitusse palun märkige ostetava eseme andmed. Kui kinnitatud hoiustamisavaldus on eelnevalt notarile esitatud, siis avalduse andmed (avalduse esitaja nimi, avalduse kuupäev, notari ametitegevuse raamatu nr).