Apostille

Alates 1. jaanuarist 2010 tegelevad Eestis avalike dokumentide apostillimisega (dokumendi kinnitamine välisriigis kasutamiseks) notarid.

Kui soovite dokumendi apostilliga kinnitada, palun täitke kirjalik taotlus (taotluse blankett) ning saatke taotlus koos kinnitatava dokumendiga Tallinna notar Kirsty Laidvee’le posti teel aadressil J.Poska 51A, Tallinn 10150, või tooge isiklikult notaribüroosse (J.Poska 51A, Tallinn).

Avaliku dokumendi apostillimise tasu on 22,35 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Tagasisaatmisel postiga lisandub postiteenuse tasu.
 
Apostillida tuleb dokumente, mida soovitatakse kasutada nn apostilli konventsiooniga liitunud riikides, mille loetelu on kättesaadav siit.
Nõuded apostilliga kinnitatavale dokumendile:
• Avalik dokument, nt abielu-, sünni-, surmatunnistus, rahvastikuregistri väljavõte
• Eestis välja antud
• üldjuhul originaaldokument
• terve (ei ole määrdunud, rebenenud vms)
• kehtiv
 
Soovitused
• enne kinnitage dokument apostilliga, pärast tehke tõlge
• kui te ei soovi originaaldokumenti välisriigis esitada, kinnitage apostilliga originaaldokument, vajadusel tehke tõlge ning pärast tehke sellest kinnitatud ärakiri
• perekonnaseisudokumendid
    - Abielulahutuse kohta väljastab kohus (kui lahutatud kohtus) või maavalitsus Euroopa Nõukogu määruse kohase tõendi.
    - Muude perekonnaseisu sündmuste kohta saab võtta maavalitsusest registri väljavõtte või tõendi 4 keeles (eesti, inglise, prantsuse, saksa). Väljavõtte hind 3,20 eurot.
• haridusdokumendid – diplom kinnitada koos lisadega (akad.õiend, hinneteleht vms)
• ühekordsed tõendid (nt. Karistusregistri, Maksu-ja Tolliameti tõendid) –  ei tehta ärakirju, neid tuleb taotleda nii mitmes eksemplaris, kui neid välisriiki esitada vaja.
 
Kui soovite kasutada dokumenti Venemaal, Ukrainas, Poolas, Lätis või Leedus, siis ei ole vaja dokumenti apostillida, kuna nendel riikidel on Eestiga sõlmitud välislepingud ning dokumente aktsepteeritakse ilma täiendavate kinnitusteta.
 
Kui tahetakse esitada dokument riiki, mis ei ole nn apostilli konventsiooniga ühinenud ning kellega Eesti Vabariik ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb dokument legaliseerida. Selleks tuleb pöörduda Välisministeeriumisse, vt lähemalt Välisministeeriumi veebilehelt http://www.vm.ee/?q=et/node/4810 .

Täiendavat infot apostilliga kinnitamise kohta leiad siit.