Reisimise nõusolek

Info ja nõusoleku näidise lapsega reisimise kohta leiate
Välisministeeriumi veebilehelt: http://reisitargalt.mfa.ee/lastega-reisimine.
Notar ei konsulteeri nõusoleku täitmise osas vaid kinnitab Teie allkirja sellel.

Palun saatke meile nõusolekule allakirjutavate vanemate andmed: nimi, isikukood, aadress, e-post.
Nõusoleku allkirjastamine peab toimuma büroos, notari juuresolekul. Lapsega reisimise nõusoleku allkirjastamiseks palume kaasa võtta enda isikut tõendavad dokumendid ning eeltäidetud ja prinditud nõusoleku vorm.