Korteriomandi või kinnistu ost-müük

Andmete esitaja / kontaktisiku nimi:
Telefon või e-post:
Tehingu kuupäev:
Kellaaeg :
Kas tehingus osaleb PANK?


MÜÜJA- Nimi:
Isikukood / Registrikood:
Elukoht / asukoht:
Perekonnaseis:
E-mail:
Telefon:


MÜÜJA ABIKAASA- Nimi:
Isikukood::
Elukoht::
E-mail:
Telefon:


OSTJA- Nimi:
Isikukood / Registrikood:
Elukoht / asukoht:
Perekonnaseis:
E-mail:
Telefon:


OBJEKT- Aadress: Kas on piiranguid / koormatisi (hüpoteek, üüri- või rendileping, muinsuskaitse, looduskaitse) või võlgnevusi :


HIND: Sellest tasutud:
Ülejäänud tasutakse (millal/ kontonumber/kontoomaniku nimi)
Kas kasutatakse notarideposiitkontot?
Kuhu notar kannab raha deposiidist?


VALDUSE(nn võtmete) üleandmise kuupäev:


Muu täiendav info: Kes tasub notari tasu: Kes tasub riigilõivu: