kirstypilt1v

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on pannud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande. Notar on sõltumatu ametiisik, kelle tegevuse põhimõteteks on erapooletus, usaldatavus, saladuse hoidmine ning isiklik vastutus.


Notari peamiseks tegevusvaldkonnaks on isikute jaoks oluliste tsiviilõiguslike tehingute tõestamine. Notari ametitegevuse hulka kuulub ka õigusalane nõustamine ning pärimis- ja lepitusmenetluse läbiviimine.


NB! Asume uuel aadressil Parda tn 4, Tallinn (end. Narva mnt 11d).

UUSKAART
UUSKAART
Õigusalane nõustamine